Artist Blog

You are reading

Абстрактна композиция плакат

Artist Blog

Абстрактна композиция плакат

Абстрактна картина

Абстрактна композиция плакат

Новите технологии дават възможности за лесно композиране на авторският проект изрязване, колажи, връщане назад в стъпките при изграждане на композицията ни дават представа за възможните варианти. Удобството при работата е че не се налага да правим едно и също нещо на материален носител трупайки и складирайки неща у дома. Така бързо можем да решим кое е нужно да остане и кое не, като краен резултат и да се реализира принт на желаното с намаляване на себестойността на авторският проект за по-голямо разпространение на произведението.